top of page

การออกแบบที่ยั่งยืน

ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่สวนลิ้นจี่หลักของสวนภูมิใจ ร้านอาหารนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครซึ่งผสมผสานภูมิปัญญาการทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมและวิธีการสมัยใหม่ผ่านอาหารไทยร่วมสมัยของเรา!

Natura Cafe Entrance

ร้านกาแฟของเราสร้างขึ้นเพื่อยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความยั่งยืน ออกแบบอย่างสวยงามด้วยไม้ไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของเรา ตั้งอยู่ในใจกลางสวนลิ้นจี่หลักของสวนภูมิใจ ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม

bottom of page