top of page

ยินดีต้อนรับสู่สวนภูมิใจ

สวนภูมิใจเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศบุกเบิกในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอุทิศตนเพื่อผสมผสานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมไทยอันยาวนาน เราทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคต โดยนำเสนอประสบการณ์อันดื่มด่ำที่เชื่อมโยงผู้มาเยือนเข้ากับแก่นแท้ของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและความลึกซึ้งทางวัฒนธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

วางแผนการเยี่ยมชมของคุณ

As Featured On:

bottom of page